Kristalna Dvorana u kojoj je sniman video za pjesmu “Tvoja” je nekadašnja Ferdinandova dvorana u kojoj je koncertrirao 1846. Franz Listz povodom posjeta cara Ferdinanda, a 1910. Car Franz Joseph I je u njoj proslavio rođendan. Radnja video spota predstavlja sam kreativan proces stvaranja, nadahnuća i mješavine emocija do same izvedbe i ushićenja zbog stvorene pjesme. Antonija video spotu oživljava proces pretvorbe osobnosti i stanja duše dajući im karakter i lica kao i faze stvaranja kroz pet likova; djevojke koja gleda “izvana” ono što se događa u nutrini uma i duše proživljavajući pretvorbu tj. nadahnuće kao sam ulazak u stanje stvaranja, ali i svjesnost koja cijelo vrijeme prati izvana “na prozoru duše” ono što se događa. Povezanost i “kontakt” se događa simbolički u sceni na prozoru kada se ta dva stanja prepoznaju. Boje i stil haljina predstavljaju različite osobnosti i faze stvaranja, tako je crvena zaigrana i sanjarska, crna simbolizira pjesničku bol i duboke emocije, zlatna senzualnu ženu koja dominira, a zelena vladaricu svih stanja i vlast nad stvorenim djelom kojeg i sama izvodi.